معنی و ترجمه کلمه حوزه تحت نظر خلیفه ى اعظم به انگلیسی حوزه تحت نظر خلیفه ى اعظم یعنی چه

حوزه تحت نظر خلیفه ى اعظم

vicarate
vicariate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها