معنی و ترجمه کلمه حوزه صلاحیت دادگاه به انگلیسی حوزه صلاحیت دادگاه یعنی چه

حوزه صلاحیت دادگاه

venue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها