معنی و ترجمه کلمه حوزه ى قضایى به انگلیسی حوزه ى قضایى یعنی چه

حوزه ى قضایى

jurisdiction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها