معنی و ترجمه کلمه حوله به انگلیسی حوله یعنی چه

حوله

stupe
towel


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها