معنی و ترجمه کلمه حوله به انگلیسی حوله یعنی چه

حوله

stupe
towel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها