معنی و ترجمه کلمه حومه حولو حوش به انگلیسی حومه حولو حوش یعنی چه

حومه حولو حوش

outskirts

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها