معنی و ترجمه کلمه حومه ناحیه مرکزى به انگلیسی حومه ناحیه مرکزى یعنی چه

حومه ناحیه مرکزى

rimland

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها