معنی و ترجمه کلمه حکاکى بر روى سنگ به انگلیسی حکاکى بر روى سنگ یعنی چه

حکاکى بر روى سنگ

lithography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها