معنی و ترجمه کلمه حکمت علل غایى به انگلیسی حکمت علل غایى یعنی چه

حکمت علل غایى

teleology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها