معنی و ترجمه کلمه حکمروایى کردن به انگلیسی حکمروایى کردن یعنی چه

حکمروایى کردن

lord

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها