معنی و ترجمه کلمه حکمفرما بودن به انگلیسی حکمفرما بودن یعنی چه

حکمفرما بودن

dominate
reign

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها