معنی و ترجمه کلمه حکم آزادى صادر کردن به انگلیسی حکم آزادى صادر کردن یعنی چه

حکم آزادى صادر کردن

habeas corpus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها