معنی و ترجمه کلمه حکم اجرا پذیر به انگلیسی حکم اجرا پذیر یعنی چه

حکم اجرا پذیر

executable statement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها