معنی و ترجمه کلمه حکم اشتراک به انگلیسی حکم اشتراک یعنی چه

حکم اشتراک

common statement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها