معنی و ترجمه کلمه حکم تحریم یا تکفیر به انگلیسی حکم تحریم یا تکفیر یعنی چه

حکم تحریم یا تکفیر

ban

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها