معنی و ترجمه کلمه حکم توقیف و ضبط اموال یاغیان و متمردین به انگلیسی حکم توقیف و ضبط اموال یاغیان و متمردین یعنی چه

حکم توقیف و ضبط اموال یاغیان و متمردین

praemunire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها