معنی و ترجمه کلمه حکم دادگاه عالى به دادگاه تالى به انگلیسی حکم دادگاه عالى به دادگاه تالى یعنی چه

حکم دادگاه عالى به دادگاه تالى

mandamus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها