معنی و ترجمه کلمه حکم دادگاه یا قاضى علیه شخص گناهکار به انگلیسی حکم دادگاه یا قاضى علیه شخص گناهکار یعنی چه

حکم دادگاه یا قاضى علیه شخص گناهکار

bench warrant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها