معنی و ترجمه کلمه حکم شرطى به انگلیسی حکم شرطى یعنی چه

حکم شرطى

iff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها