معنی و ترجمه کلمه حکم غیر قطعى و دو پهلو به انگلیسی حکم غیر قطعى و دو پهلو یعنی چه

حکم غیر قطعى و دو پهلو

scotch verdict

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها