معنی و ترجمه کلمه حکم فرا خوانى به انگلیسی حکم فرا خوانى یعنی چه

حکم فرا خوانى

call statement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها