معنی و ترجمه کلمه حکم نگاهدارى و ضبط به انگلیسی حکم نگاهدارى و ضبط یعنی چه

حکم نگاهدارى و ضبط

retainer

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها