معنی و ترجمه کلمه حکم کتاب مقدس به انگلیسی حکم کتاب مقدس یعنی چه

حکم کتاب مقدس

mitsvot
mitzvah

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها