معنی و ترجمه کلمه حکم گمارشى به انگلیسی حکم گمارشى یعنی چه

حکم گمارشى

assignment statement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها