معنی و ترجمه کلمه حکم به انگلیسی حکم یعنی چه

حکم

arbiter
attachment
brief
canon
commandment
commission
decree
dictum
doom
edict
fiat
finding
mandate
ordinance
ordonnance
pardon
precept
rescript
rule
ruling
sentence
statement
statute
warrant
writ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها