معنی و ترجمه کلمه حکومت اجامر و اوباش به انگلیسی حکومت اجامر و اوباش یعنی چه

حکومت اجامر و اوباش

mobocracy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها