معنی و ترجمه کلمه حکومت اغنیاء به انگلیسی حکومت اغنیاء یعنی چه

حکومت اغنیاء

plutocracy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها