معنی و ترجمه کلمه حکومت امپراطورى به انگلیسی حکومت امپراطورى یعنی چه

حکومت امپراطورى

caesarism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها