معنی و ترجمه کلمه حکومت با تهدید و ارعاب به انگلیسی حکومت با تهدید و ارعاب یعنی چه

حکومت با تهدید و ارعاب

terrorization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها