معنی و ترجمه کلمه حکومت جمهورى به انگلیسی حکومت جمهورى یعنی چه

حکومت جمهورى

presidential government

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها