معنی و ترجمه کلمه حکومت سالخوردگان به انگلیسی حکومت سالخوردگان یعنی چه

حکومت سالخوردگان

gerontocracy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها