معنی و ترجمه کلمه حکومت متشکل از یک قوم یا یک ملت به انگلیسی حکومت متشکل از یک قوم یا یک ملت یعنی چه

حکومت متشکل از یک قوم یا یک ملت

nation state

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها