معنی و ترجمه کلمه حکومت ملاکین و اربابان به انگلیسی حکومت ملاکین و اربابان یعنی چه

حکومت ملاکین و اربابان

squirarchy
squirearchy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها