معنی و ترجمه کلمه حکومت پرستى به انگلیسی حکومت پرستى یعنی چه

حکومت پرستى

statolatry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها