معنی و ترجمه کلمه حکومت کارشناسان فنى به انگلیسی حکومت کارشناسان فنى یعنی چه

حکومت کارشناسان فنى

technocracy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها