معنی و ترجمه کلمه حیات بخشیدن به انگلیسی حیات بخشیدن یعنی چه

حیات بخشیدن

enliven
vitalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها