معنی و ترجمه کلمه حیات بخش به انگلیسی حیات بخش یعنی چه

حیات بخش

life giving
resuscitative
vivific
vivifier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها