معنی و ترجمه کلمه حیات گرایى به انگلیسی حیات گرایى یعنی چه

حیات گرایى

vitalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها