معنی و ترجمه کلمه حیاط یا انبار الوار و هیزم به انگلیسی حیاط یا انبار الوار و هیزم یعنی چه

حیاط یا انبار الوار و هیزم

woodyard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها