معنی و ترجمه کلمه حیاط به انگلیسی حیاط یعنی چه

حیاط

compound
court
courtyard
curtilage
garth
patio
quirk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها