معنی و ترجمه کلمه حیله گرانه به انگلیسی حیله گرانه یعنی چه

حیله گرانه

cattily
trickish
trikcy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها