معنی و ترجمه کلمه حیله گرى به انگلیسی حیله گرى یعنی چه

حیله گرى

cunning
hanky panky
quackery
trickery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها