معنی و ترجمه کلمه حیله گر به انگلیسی حیله گر یعنی چه

حیله گر

apish
artful
cagey
cagy
captious
crafty
designing
fraudulent
guileful
insinuating
janus faced
malefic
shammer
shifty
shrewd
sleekit
subtile
trepanation
vulpine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها