معنی و ترجمه کلمه حیوانى که بدنش خالخال باشد به انگلیسی حیوانى که بدنش خالخال باشد یعنی چه

حیوانى که بدنش خالخال باشد

dapple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها