معنی و ترجمه کلمه حیوانى که براى اصلاح نژاد نگهدارى مى شود به انگلیسی حیوانى که براى اصلاح نژاد نگهدارى مى شود یعنی چه

حیوانى که براى اصلاح نژاد نگهدارى مى شود

stud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها