معنی و ترجمه کلمه حیوانى به انگلیسی حیوانى یعنی چه

حیوانى

animal
bestial
brutish
organic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها