معنی و ترجمه کلمه حیوانک به انگلیسی حیوانک یعنی چه

حیوانک

animalcule
animalculum

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها