معنی و ترجمه کلمه حیوان انگل به انگلیسی حیوان انگل یعنی چه

حیوان انگل

zooparasite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها