معنی و ترجمه کلمه حیوان باربر به انگلیسی حیوان باربر یعنی چه

حیوان باربر

pack animal

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها