معنی و ترجمه کلمه حیوان خونسرد به انگلیسی حیوان خونسرد یعنی چه

حیوان خونسرد

ectotherm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها