معنی و ترجمه کلمه ح لت یک منطقى به انگلیسی ح لت یک منطقى یعنی چه

ح لت یک منطقى

logical state

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها